19 planșe // 86x56 cm

peniță pe hârtie

8 planșe // 60x220 cm și 120x220 cm peniță și tehnică mixtă pe hârtie

28 planșe legate // carte-obiect

 85x55 cm

peniță și tehnică mixtă pe hârtie